30. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
právě proto, že Tě nazývám svým vlastním,
nikdo nechce, abych byl jeho vlastním.
Ne!
Dokonce ani má mysl není ochotná
přijmout mě za svého vlastního.
Všichni mě opustili.