29. Můj Pane, ...

Můj Pane,
je-li tak obtížné zachránit můj život
mým vlastním způsobem,
alespoň raději mě a můj život zachraň
Tvým vlastním Způsobem,
než abys mě nezachránil vůbec!