28. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
chtěl jsem být otrokem
Tvého Srdce.
Asi to byla troufalost
z mé strany.
Rozmyslel jsem si to.

Chtěl jsem být otrokem
Tvého Oka.
Asi to byla také troufalost
z mé strany.

Chtěl jsem být otrokem
Tvých Nohou.
Běda, nepřítomnost Tvé odezvy
mi jasně ukázala,
že to nebyla nic než nestoudnost
z mé strany.

Nyní chci být otrokem
prachu u Tvých Nohou.
Dokonce ani prach u Tvých Nohou
se nezajímá o bolesti
mého srdce.

Můj život tančí
uvnitř místnosti pokoření mé pýchy.