28. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
chtěl jsem být otrokem
Tvého Srdce.
Asi to byla troufalost
z mé strany.
Rozmyslel jsem si to.

Chtěl jsem být otrokem
Tvého Oka.
Asi to byla také troufalost
z mé strany.

Chtěl jsem být otrokem
Tvých Nohou.
Běda, nepřítomnost Tvé odezvy
mi jasně ukázala,
že to nebyla nic než nestoudnost
z mé strany.

Nyní chci být otrokem
prachu u Tvých Nohou.
Dokonce ani prach u Tvých Nohou
se nezajímá o bolesti
mého srdce.

Můj život tančí
uvnitř místnosti pokoření mé pýchy.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Výbuchy utrpení hledajících.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1995.

Toto je 1080th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Výbuchy utrpení hledajících, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »