27. Můj Pane, ...

Můj Pane,
každý den posílám své čisté srdce
hledat Tebe.
S takovou dychtivostí
mé srdce běhá sem a tam,
aby Tě zahlédlo
a padlo před Tebou na tvář
s pokornou prosbou.
Běda,
každý den se ke mně vrací zpátky
s naprosto neplodnými bolestmi neúspěchu.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Výbuchy utrpení hledajících.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1995.

Toto je 1080th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Výbuchy utrpení hledajících, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »