27. Můj Pane, ...

Můj Pane,
každý den posílám své čisté srdce
hledat Tebe.
S takovou dychtivostí
mé srdce běhá sem a tam,
aby Tě zahlédlo
a padlo před Tebou na tvář
s pokornou prosbou.
Běda,
každý den se ke mně vrací zpátky
s naprosto neplodnými bolestmi neúspěchu.