26. Můj Pane Nejvyšší, ...

Můj Pane Nejvyšší,
mé modlitby a meditace
se v Tobě tak zklamaly,
že mi říkají,
jak jsou zcela ztraceny.