25. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
volám k Tobě,
abys zachránil mou pověst.
Ty, jako obvykle,
odmítáš slyšet.