24. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
já volám po Tvé Ochraně.
Ty mi dokazuješ,
že Slovník Tvého Srdce
neobsahuje slovo
'ochrana'.