9. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
proč musím zbytečně a hloupě
přesvědčovat svou mysl,
že bez Tebe
bude můj život přinucen
slabě dohořívat?