10. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
protože se k Tobě modlím celou noc,
abych Tě potěšil,
spánek se mnou není spokojen
a žárlí na Tebe.
Spánek mě nadobro opustil.
Ty jsi mě nadobro opustil.
Běda, kde stojím?
Sám, bezmocný, bezcenný a zbytečný!