11. Můj Pane, ...

Můj Pane,
běda, má mysl mě naučila
pouze dvě mantry:
„Co mám dělat?
Kam mám jít?“
Jsem si jistý, že Ty jsi naučil
mou mysl
tyto dvě mantry!