12. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
nemáš nic jiného na práci,
než mě vystavovat bolesti
z Tvé Nepřítomnosti.