13. Můj Pane Milovaný Nejvyšší, ...

Můj Pane Milovaný Nejvyšší,
jsi slepý,
že Ti musím dát zrak, abys viděl,
že stojím před Tebou
v proudících slzách.