14. Můj Pane, ...

Můj Pane,
zpívám Tvou Píseň Vítězství,
co mi hlas stačí.
Jasně vidím,
že jsi nechal
Své Uši zcela zavřené.