15. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
byla doba,
kdy jsem si myslel,
že Ty náležíš mně
a já náležím Tobě.
Nyní jsem přesvědčen,
že Ty a já
jsme dva naprostí cizinci,
a patříme dvěma úplně
odlišným světům.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Výbuchy utrpení hledajících.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1995.

Toto je 1080th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Výbuchy utrpení hledajících, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »