15. Můj Pane Milovaný, ...

Můj Pane Milovaný,
byla doba,
kdy jsem si myslel,
že Ty náležíš mně
a já náležím Tobě.
Nyní jsem přesvědčen,
že Ty a já
jsme dva naprostí cizinci,
a patříme dvěma úplně
odlišným světům.