Část II — Otázky a odpovědi

Jak mohu přijmout Boží Odpuštění?

Sri Chinmoy: Boží Odpuštění můžete přijmout jen tak, že si budete neustále, vědomě, bezesně a bez dechu připomínat, že Bůh je Odpuštěním samým. Neměli byste myslet na Boha jako na Spravedlnost, nekonečné Světlo či Mír. Neměli byste myslet na žádný jiný aspekt Boha. Měli byste myslet jen na Boží Odpuštění nebo na Boha Odpuštění. Musíte zaplavit svou mysl a své srdce jedinou myšlenkou: odpuštění, odpuštění, odpuštění. Místo abyste mysleli na Boží Světlo Spravedlnosti, měli byste opakovat: „Můj Pán je veškeré Odpuštění, můj Pán je veškeré Odpuštění.“ Zatímco opakujete „Můj Pán je veškeré Odpuštění,“ nesmíte myslet na nespočetné nebožské věci, které jste udělali. Snažte se vidět jen pozitivní stranu. Myslete jen na Boží Odpuštění před sebou, kolem sebe a uvnitř sebe. Dokážete-li stokrát a tisíckrát opakovat nanejvýš oduševněle: „Můj Pán je veškeré Odpuštění,“ potom všechny vaše himálajské chyby budou smazány. Všechny chyby, které jste během let udělali, všechny nevědomé věci, které jste provedli, budou vynulovány.

V tu chvíli nejen že budete cítit, že je vám odpuštěno, ale budete také cítit, že vy sami jste Božím Odpuštěním. Když se vás někdo zeptá na vaše jméno, řeknete: „Mé jméno je Boží Odpuštění.“ Když se vás někdo zeptá, kdo jste, řeknete: „Jsem Odpuštěním svého Pána.“ Toto bude váš jediný titul. Běžní lidé mají mnoho titulů. Mají tento akademický titul, tamten titul a tak dále. Ale duchovní hledající bude mít jen jeden titul. Řekne: „Jsem Odpuštěním svého Pána“ nebo „Jsem Láskou svého Pána.“ Když se vás někdo zeptá na vaše tituly, okamžitě řeknete: „Soucit mého Pána je můj jediný titul“ nebo „Odpuštění mého Pána je můj jediný titul.“ Toto není jen falešná skromnost, protože v nejvnitřnějších zákoutích svého srdce budete cítit, že váš jediný titul je Boží Soucit nebo Boží Odpuštění. Toto musí cítit všichni hledající.

Sri Chinmoy, Co potřebuji od Boha, (knižně nevydáno), 2016