Měli bychom stejným způsobem cítit, že máme Boží Požehnání?

Sri Chinmoy: Ano, musíte mít pocit, že máte Boží Požehnání, a protože máte Jeho Požehnání, uspějete. Když se pustíte na cestu, jestliže vám požehná člověk, který je na vyšší úrovni, zvláště pokud je to duchovní osoba, duchovní Mistr, pak musíte uspět. V běžném životě, když dělají něco děti, jejich rodiče jim požehnají. Tato požehnání mají nesmírný význam, protože rodiče vkládají do svých dětí svá největší přání. Například v Indii předtím, než jdou děti do školy na zkoušku, jdou nejdříve ke svým rodičům pro požehnání. Když jim rodiče žehnají, necítí, že zastupují Boha, kdepak. Dávají své ruce na své děti a modlí se k Bohu: „Žehnám své dítě, ale v tajnosti se k Tobě modlím, abys ho požehnal prostřednictvím mě.“ Když matka položí ruku na hlavu dítěte, dítě si myslí že mu žehná ona. Matka ale ví, že skutečné požehnání přichází shora, od Boha. Ona je jen nástroj. Protože své dítě upřímně miluje, modlí se k Bohu: „Bože, prosím sestup do mého syna s veškerým svým Požehnáním.“

Tak jako není žádný rozdíl mezi Bohem a Božím Soucitem nebo Bohem a Božím Odpuštěním, podobně není rozdíl mezi Bohem a Božím Požehnáním. Pokud říkám „Požehnání“, pak je to Bůh, o kterém mluvím. Pokud říkám „Bůh“, musíte vědět, že On je veškerým Požehnáním. Když máte tento pocit, přirozeně budete mít ve svém životě své Boží Požehnání.

Sri Chinmoy, Co potřebuji od Boha, (knižně nevydáno), 2016