15.

Sabar upare saman karuna
Madhur jahar sneha
Karuna jahar kalpana ajo
Karite parena keha

You are Your Life’s Sweetness-Affection
To all souls that breathe on earth.
None can dare fathom
Your Compassion-Heart-Ocean.

Jsi Náklonností Sladkosti Svého Života
ke všem duším, které dýchají na zemi.
Nikdo se nemůže odvážit změřit
hloubku Oceánu Tvého Srdce Soucitu.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996