16.

Sei sumahane sampite jiban
Chalibo amara chhute
Samukhe moder jato badha ache
Sakali ajike tute

To offer You our raison d’ętre,
We are speeding towards
Your Infinity’s Height,
Smashing asunder today
All the bondage-shackles
That will cross our path.

Abychom Ti nabídli důvod svého bytí,
spěcháme ke Tvé Výšce Nekonečnosti,
rozbíjejíce dnes všechny okovy spoutanosti,
které nám zkříží cestu.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996