5.

Tahar shakashe nai amader
Kono dukh laj khoy
Kakhano amara shudhu tare chhara
Karibona kare bhoy

No sorrow, no diffidence,
No loss can torture us
Before Your blessingful, august Presence.
To none save You
Shall we offer our fear-surrender.

Žádný žal, žádná nesmělost, žádná prohra
nás nemůže trápit
před Tvou vznešenou Přítomností
plnou požehnání.
Nikomu jinému než Tobě nabídneme
své odevzdání strachu.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996