Jak můžete rozlišovat mezi Kristem, Rámakrišnou a Bohem, pokud jsou ve vědomí stejní?

Sri Chinmoy: Není vůbec nutné rozlišovat. Přicházeli v různých časech, ale všichni jsou jedním. Jsou to Boží děti v různých podobách. V této inkarnaci máte jméno a ve vaší předchozí inkarnaci jste měli nějaké jiné jméno. Dokonce i v této inkarnaci vás vaše matka volá jedním jménem, váš manžel jiným jménem, vaše děti jiným jménem a my vás pravděpodobně budeme nazývat dalším jménem. Ale přesto jste stejná osoba. Duch je jeden, ale formy jsou jiné. Bůh je univerzální Duch, ale přijímá jiné formy. Kristus si vzal lidské tělo, lidskou podobu. Buddha si jej vzal, Sri Rámakrišna si jej vzal, Sri Krišna si jej vzal, každý přijal lidskou podobu. Když duše vstoupí do těla, tato duše musí projevit vnitřní božství. Velcí duchovní Mistři se projevili, ale vy jste se ještě neprojevili. Takže v duchu jsme všichni jedním, ale ve formách jsme se stali mnohými. Tímto způsobem může existovat božská hra.