2316

Co může ubohý Bůh dělat?
Nikdy Ho neposloucháš!
Proto se Bůh
dobrovolně odstěhoval
z tvého sousedství.