2319

Když předám svůj život Bohu,
aby mě zachraňoval,
okamžitě mi ukáže
svá sebepřekonávající Tajemství.