Kolikrát denně?

Kapitáne, prosím, prozraď mi, kolikrát denně
na mne myslíš.
„Jednou, Mé dítě.“
Ó, jen jednou?
Jsi ke mně tak nelaskavý!

Kapitáne, kolikrát denně
žehnáš mé srdce
svou Láskou?
„Jednou měsíčně.“
Běda, běda, jen jednou za měsíc!
Kapitáne, jsi ke mně tak nelaskavý!

Kapitáne, prosím, prozraď mi, kolikrát denně
o mně pěkně mluvíš před ostatními.
„Jednou za tři měsíce.“
Jednou za tři měsíce?
Ó běda, běda, běda!
Kapitáne, tvá nelibost ke mně je nepředstavitelná!

Kapitáne, proč na mne myslíš
jen jednou denně?
„Mé dítě, co mohu dělat?
Když na tebe myslím,
vidím, že ty myslíš na celý svět,
jen ne na Mne.“

Kapitáne, proč svou Láskou
žehnáš mé srdce
jen jednou měsíčně?
„Mé dítě, tvé srdce je plné nejistoty.
Navíc necháváš dveře svého srdce
tak často zavřené.
Copak si neuvědomuješ,
že u tvého opakovaně zavřeného srdce
prožívám šokující zkušenosti?“

Kapitáne, proč o mně pěkně mluvíš
s ostatními
jen jednou za tři měsíce?
„Mé dítě, pokud použiji své Světlo Spravedlnosti,
potom o tobě nedokážu pěkně mluvit
ani jednou za rok.
Je to proto, že pro tebe jsem
Výškou Soucitu svého Srdce,
že o tobě pěkně mluvím jednou
za tři měsíce.“

Ale Kapitáne, myslím na Tebe každý den
častěji než jednou.
Nabízím Ti své srdce lásky každý den
více než jednou.
Mluvím o Tobě pěkně
častěji než jednou denně.
„Pravda, myslíš na Mne každý den
bez jakékoli upřímnosti.
Buď upřímný ve svých myšlenkách!

Pravda, nabízíš Mi svou lásku
více než jednou denně,
ale tvá láska postrádá oduševnělou,
oddanou jednotu.
Buď oduševnělý ve své lásce.
Pravda, pěkně o Mně mluvíš
častěji než jednou denně,
ale Já jasně vidím,
že nemáš vnitřní přesvědčení o tom,
co o Mně říkáš ostatním.
Velmi chytře
od ostatních získáváš obdiv tím,
že o Mně pěkně mluvíš.
Buď si jistý ve svých projevech!“

Kapitáne, to znamená, že Tě nikdy
nedokážu potěšit.
„To není pravda, Mé dítě, můžeš a dokážeš.“
Kdy, Kapitáne?
„Ode dne, kdy začneš cítit,
že tvůj život je krásou odevzdání
a tvé srdce je čistotou vděčnosti.“