Když se mi přiblížíš o jeden krok

Přestože mám neupřímnou mysl,
často na Tebe myslím, můj Kapitáne.
Přestože mám nečisté srdce,
bázlivě Tě miluji, můj Kapitáne.
Přestože mám komplikovaný život,
váhavě Tě potřebuji, můj Kapitáne.
Prosím, pověz mi, co si ve skutečnosti myslíš
o mé neupřímné mysli, nečistém srdci
a komplikovaném životě.

„Mé dítě, když použiješ svou neupřímnou mysl,
nečisté srdce a komplikovaný život,
je to jako přiblížit se Mi o jeden krok.
Zatímco ty se Mi o jeden krok přibližuješ,
Já se o jeden krok vzdaluji.
Ale použiješ-li kdy svou upřímnou mysl,
čisté srdce a jednoduchý život,
potom ti říkám,
když ke Mně přistoupíš o jeden krok,
Já se ti přiblížím o devadesát devět kroků,
abych se s tebou setkal a dal tvé mysli
překrásný Úsměv Upřímnosti,
tvému srdci
mocné Objetí Čistoty
a tvému životu
Plodnou Jednotu Jednoduchosti.