Zdroj aspirace

Cítíme, že aspirace je něco, co vytváříme. Do jisté míry je to pravda. Ale zároveň bychom měli cítit, že aspirace je něco, co přichází shůry a pozvedá naše lidské vědomí na nejvyšší úroveň. Proto musíme nechat aspiraci, aby do nás vstoupila. Musíme polapit ptáka-aspiraci a dovolit mu, ať nás nese. Většina z vás má víru ve svého Mistra, ale nemáte víru ve své vlastní hledání, své vlastní pátrání, svou vlastní aspiraci. Chci vám říci, abyste se prosím snažili mít absolutní víru ve svou aspiraci. Ciťte, že stejně jako aspirace, i tato víra přichází přímo od Nejvyššího. Ciťte, že víra, kterou nabízíte sami sobě a svému Mistrovi, přichází přímo od Nejvyššího. Pak nebudete mít v životě potíže. Právě teď cítíte, že ve svém duchovním životě něco děláte, že něco vytváříte. Ale místo toho musíte cítit, že do vás něco vstupuje. Vy to přijímáte a pak se s tím ztotožňujete. Otec má peníze a dá je svému synovi. Syn neřekne světu: „Můj otec mi dal peníze.“ Řekne, že jsou to jeho vlastní peníze. Za ty peníze si v obchodě kupuje věci. Nemusí říkat prodavači, kdo mu je dal, prostě je používá jako své vlastní. Podobně když od ­Nejvyššího přichází aspirace, když vám ji dává, abyste ji používali, pak ji budete používat. A čím víc jí použijete, tím víc jí získáte. Čím více svou aspiraci používáte, tím více vám jí bude shůry dodáno.