Žárlivost bohů

Jsou nižší kosmičtí bohové a jsou vyšší kosmičtí bohové. Ačkoliv nižší bohové mají více světla a větší moc než většina lidských bytostí, někteří z nich žárlí a mají další velmi špatné vlastnosti. Velmi často spolu bojují a hádají se. Tito bohové stačí na takové věci, jako je bolest hlavy nebo břicha. Jestliže vás bolí břicho a modlíte se k nižším bohům, budou schopni vás vyléčit. Avšak požádáte-li je, aby vám dali realizaci, tak to pro ně bude příliš; neumí to udělat. Se svojí omezenou schopností se pokoušejí udělat dojem na ty lidské bytosti, které se nechají uspokojit jejich úrovní nebo jejich schopnostmi. Samozřejmě jsou lidé, kteří se o jejich síly nezajímají. Řeknou: „A tak co, že mě bolí břicho. Za dvě hodiny to přejde. Hlavně ať myslím na svoji realizaci Boha.“

V armádě jsou velitelé a obyčejní vojáci. Máme-li schopnost potěšit velitele tím, že vykonáváme něco velkého, významného a oduševnělého, potom vojáky s nižší hodností těšit nemusíme. Pokud tuto schopnost nemáme, musíme svou cestu začít tak, že budeme uspokojovat sluhy obyčejných vojáků. Jinak nebudeme schopni dostat se do styku dokonce ani s vojáky. V duchovním životě musíme vědět, co chceme. Máme-li schopnost vstoupit do Nejvyššího, potom bychom neměli marnit čas zabýváním se podřízenými bytostmi. Když hledající poprvé vstoupí do duchovního života, potom mu tito bohové pomohou, aniž by je žádal o pomoc. Předpokládejme, že je upřímně připraven meditovat, ale znenadání jej začne bolet hlava. Bohové řeknou: „Pomůžeme tomuto člověku bez toho, aniž by si naší pomoci byl vědom.“ Když se však hledající stane duchovně silným, tehdy kosmičtí bohové znejistí. Nejvyšší si není nikdy nejistý, ale tito nižší bohové a bohyně mají nejistotu. Ten, kdo není nejvýše nebo ten, kdo nemůže vždy zůstat nejlepším, může pocítit nejistotu.

Kosmičtí bohové a bohyně jsou jako kapitáni, zatímco Nejvyšší je generál. Když jogín aspiruje a chce dojít v kosmické Hře daleko, kosmická božstva samozřejmě vidí, že se může dostat až za oblast jejich vlivu. Jogín potom bude ve styku jen s Absolutně Nejvyšším a nebude potřebovat jít přes kapitány.

Když kosmičtí bohové vidí, že je jogín hodlá překonat, někdy se spojí dohromady a použijí všechnu svoji sílu, aby jej zkusili zadržet a on se nedostal ze sféry jejich vlivu. Někdy jen čekají na nepřátelské nebo zlé síly, které ho přijdou svádět. Potom, když tyto síly zaútočí, tato božstva buď zůstanou lhostejná, nebo mají škodolibou radost z toho, jak s nimi jogín zápasí. Někdy jej jednotlivě napadnou a snaží se oslabit jeho schopnosti a zničit jeho aspiraci. Mohou dokonce z astrální úrovně seslat několik překrásných bytostí, obvykle žen, aby zničily jeho aspiraci; nebo se doslova pokusí jeho aspiraci stáhnout dolů. Nejen nižší bohové, ale dokonce i někteří vyšší bohové napadnou hledajícího, když se stane duchovně pokročilým. Ve vzácných případech se jim to podaří a udrží jej ve své sféře. Pokud je však hledající v boji proti nim úspěšný, ustoupí. Kristus měl tyto potíže, Buddha měl tyto potíže; před svojí realizací stáli všichni významní Mistři tváří v tvář tomuto problému. Téměř všichni měli nějaké obtíže, ale překonali je.