952. Kdo je povolán, kdo je vyvolen?

Pane,
kdo je povolán?
Kdo je vyvolen?
Kdo je zdaleka nejlepší?

„Dcero,
Božský hledající v tobě je povolán.
Nesmrtelný služebník v tobě je vyvolen.
Nejvyšší milovník v tobě je ten zdaleka nejlepší.

Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016