953. Pomoz mi, můj Pane

Můj sladký Pane, pomoz mi,
abych Tě měla v životě vždy na prvním místě.

„Dcero, dáno jest.


Můj božský Pane, pomoz mi,
abych Tě v životě vždy bezpodmínečně milovala.

„Dcero, dáno jest.


Můj nejvyšší Pane, pomoz mi,
abych Tě v životě projevila po celém světě.

„Dáno,
má věčná dcero, dáno jest.

Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016