955. Naučí tě

Otče,
nauč mě, prosím, mluvit
s Nebem, zemí a lidstvem.

„Má dcero,
Má Duše Světla tě naučí,
jak mluvit s Nebem.
Mé Srdce Lásky tě naučí
jak mluvit se zemí.
Můj Život Obětování tě naučí
jak mluvit s lidstvem
radostně, oddaně a hrdě.

Sri Chinmoy, Tanec života, část 20, (knižně nevydáno), 2016