6882 Říkáme tomu...

Když se Bůh natáhne dolů,
aby se dotkl konečného,
říkáme tomu Soucit.

Když se člověk skloní
v sebenabízení lidstvu,
říkáme tomu pokora.