6891 Boží Světlo Slibu

Ve vnitřním světě
mi každý den může svítit slunce,
protože má vnitřní víra je založena
na Božím neomylném Světle Slibu.