Ne vnější forma, ale vnitřní podstata

Svámí Satčidánanda měl sochu určitého boha. Požádal svého žáka Nigamanandu, aby ji uctíval, ale Nigamananda o sochu neměl zájem. Jednoho dne se ho Mistr zeptal: „Proč neuctíváš sochu, kterou uctívám já? Jak to, že v mém Milovaném Pánu nic nevidíš ani necítíš?“

Nigamananda odpověděl: „Můžeš v ní vidět svého Milovaného Pána, já však vidím jen kus neživého dřeva.“

Nato se Mistr rozzuřil. Nemilosrdně Nigamanandu urazil a řekl mu: „Jestli ještě jednou projevíš neúctu k mému Milovanému Pánu, vyhodím tě ze svého ášramu! Dej si pozor!“ Pak se odešel věnovat povinnostem v ášramu.

Nigamananda byl ponížený a velmi rozhněvaný. Okamžitě vzal sochu z oltáře a dal jí pořádný pohlavek, přitom zvolal: „Ty! Kvůli tobě jsem od Mistra dostal tak přísně vyhubováno. Zasloužíš potrestání.“ Pak ji vrátil na oltář.

Po několika minutách se Mistr vrátil a se širokým úsměvem mu řekl: „Říkal jsi, že můj Pán je neživým kusem dřeva, ale kdopak uhodí neživou věc? Jen když je někdo nebo něco živé, dostane se nám zadostiučinění, pokud to uhodíme. Člověk nemluví k neživé věci, protože taková věc mu nemůže rozumět nebo odpovědět. Ne, něco v té sošce vidíš. Měl jsem takovou radost, když jsem tě slyšel mluvit s mým Pánem. Nejenže můj Pán má život, ale také ztělesňuje univerzální a transcendentální život. Od nynějška tedy tuto sošku prosím uctívej.“

Nigamananda se svému Mistrovi uklonil a řekl: „Prosím, odpusť mi. Budu uctívat tuto sošku. A uvnitř ní uvidím a ucítím tebe, Mistře.“

Mistr odpověděl: „Přesně to bys měl dělat, můj synu.“

Komentář: Víra je nesmírně důležitá. Člověk potřebuje nekonečnou víru ve svého Mistra. Pro lidskou mysl může být někdy těžké věřit Mistrovu způsobu, avšak aspirující srdce je vždy jedním s Mistrovým vnitřním a vnějším působením. Hledající musí zůstávat vždy v srdci. Mít víru ve svého Mistra znamená cítit Boží Přítomnost tady, tam a všude. Nejde o to, co je to za předmět nebo co je to za člověka, jde o to, zda si dokážeme udržet víru v duchovní realizaci svého Mistra. Tehdy přesvědčivě, snadno a rychle dosáhneme úspěchu ve vnějším světě a pokroku ve vnitřním světě.