Jak odpustit křivdu?7

Srí Chinmoy: Když přemýšlíme o nespravedlnosti z lidského hlediska, musíme jít do samotné hloubky naší realizace. Když jsme přišli na svět, slavnostně jsme slíbili Bohu, že Ho zde na zemi realizujeme, projevíme a naplníme. Takový byl náš nejupřímnější a nejoduševnělejší slib Bohu. Když jsme to slibovali, byli jsme ve světě duší. Neměli jsme fyzické tělo, naším skutečným bytím byla duše. V té chvíli duše řekla: „Sestupuji do světa, jen abych Tě potěšila, naplnila a nepodmíněně projevila.“ Ale teď nás slovo „nepodmíněně“ ihned vyděsí. Je to jedovaté slovo, nedokážeme ho použít. Všechno je podmínečné, podmínečné. Je pravda, že tito lidé cítíte, že velmi nečestní udělali něco nebožského. Ale podívejte se na svůj vlastní slib. Očekáváte od těchto lidí dokonalost, cítíte, že musí dělat všechno dokonale. Ale dokonalost přichází jedině tehdy, když plníme svůj slib. Náš první a nejpřednější slib byl slib Bohu, potěšit Jej a naplnit zde na zemi. Nesplnili jsme svůj slib, přesto očekáváme od ostatních, že splní své sliby. Jako duchovní lidé bychom se měli vždy dívat, co jsme my udělali špatně. Udělali jsme milióny věcí špatně. Děláme-li milióny věcí špatně, pak nám Bůh přirozeně odpouští. Jinak bychom nemohli na zemi existovat. Je-li Bůh připraven odpustit nám i přes naše nesčetné nedostatky a chyby, jak je možné, že neumíme my odpustit někomu jinému? Duchovní hledající ihned tvrdí, že je vybraným dítětem Boha. Neaspirující člověk, člověk, který se oddává potěšením nevědomosti, by toto nikdy tvrdit nedokázal. Nedokáže považovat Boha za svého zcela vlastního. Ale vy se odvažujete tvrdit, že jste vybraným dítětem Boha právě proto, že máte špetku z Jeho dobrých kvalit. Bůh je dobrý, Bůh je božský, Bůh je dokonalý, a všechny Jeho dobré vlastnosti do jisté míry máte. A je-li jednou z Božích vlastností odpuštění a odpouští-li vám Bůh dvacet čtyři hodin denně, nemůžete někomu odpustit na jednu sekundu? Jestliže má váš zdroj schopnost udělat něco v nekonečné míře, přirozeně i vy byste podle svého standardu měli mít schopnost odpustit nebo osvítit ostatní, kteří udělali něco špatného.


Sri Chinmoy Speaks 8, strana 52-54