Žijte ve Věčném Nyní1

Rád bych vám všem něco řekl. Pokud jste upřímně přijali duchovní život, pak nikdy nepřemýšlejte o budoucnosti, té tak zvané vnější budoucnosti. Když přemýšlíte o vnější budoucnosti — co budete dělat, čím se stanete, co o vás řekne svět, co vy řeknete světu — kladete si na svá ubohá lidská bedra váhu deseti slonů, ne jednoho, ale deseti. Co se pak stane, víte. Když máte na svých bedrech deset slonů, okamžitě vás rozdrtí.

Žijte ve Věčném Nyní, dnes. Snažte se jen být naprosto oddáni Vůli Boha a snažte se těšit Boha Způsobem Jemu vlastním. Když chcete vlastnit Boha, stanete se žebrákem. Ale pokud chcete být Božím princem, dovolte Mu, aby se vás zmocnil svým vlastním Způsobem.

Každé ráno, když nastane den, myslete jen na ten den. Myslete na to, kolika způsoby dokážete sami sebe učinit šťastnými, opravdu šťastnými — tím, že uděláte to, že uděláte tamto a neuděláte toto. Tím, že něco uděláte nebo neuděláte, musíte učinit svůj život šťastným dnes. Nemyslete na zítřek.

Já o zítřku nepřemýšlím. Ve své univerzální a transcendentální vizi vím mnoho, mnoho věcí, které se odehrají v budoucnosti. Ale já žiji ve Věčném Nyní. Dnešní problémy, problémy, které přijdou v následující vteřině, postačují k tomu, aby dohnaly člověka k šílenství. V jedné vteřině si přečtu osobní nebo důležitý dopis a ihned jsem zaplaven problémy. I ve vnitřním světě přicházejí problémy. Kdybych musel myslet na vás na všechny, co bude za deset let: čím se stanete, co budete dělat, jestli se stanete mnohem duchovnějšími nebo duchovního života zanecháte, jestli z vás bude opravdu nepodmíněný žák nebo zmizíte, jako zmizeli jiní; kdybych měl myslet na všechny tyto věci, pozitivní i negativní, pak nedokážu žít na zemi ani pět minut.

Postupuji kupředu tak, že se každou vteřinu snažím lidstvu nabízet své požehnání, své požehnané světlo, aby toto světlo lidstvo osvítilo. Co chcete dělat, co nechcete dělat, čím chcete být, čím se nechcete stát — vaše osvícení přijde ze světla, které nabízím.

Většina žáků, ne-li všichni, nejen tady, ale všude, přemýšlí příliš o budoucnosti, budoucnosti, budoucnosti. Neexistuje nic takového jako budoucnost. Každá vteřina, každá minuta je budoucnost. Ale když přemýšlíte o tom, co se stane za deset nebo patnáct let, když si říkáte: „Měl bych začít hromadit peníze“ nebo „Měl bych střádat pozemské statky.“ Tyto myšlenky jsou jen sloni, které lákáte na svá bedra.

Máte-li ryzí aspiraci, pak vyrůstejte každým okamžikem se svou aspirací. A uvnitř světla své aspirace uvidíte, čím Bůh chce, abyste se stali, čím Bůh chce, abyste se stali pro Něj. Chcete-li žít sami pro sebe, budete dozajista zklamáni. Když se však stanete něčím, čím Bůh chce, abyste se stali, pak vám nikdy nebude odepřeno štěstí, protože v tu chvíli se stanete Boží nekonečnou Radostí a Pýchou.


  1. LEN 3. Sri Chinmoy měl tuto promluvu ve svém domě na Jamaice v New Yorku 23. listopadu 1989