Máte zlatou příležitost5

Mé drahé děti, toto je můj nanejvýš, nanejvýš požehnaný požadavek na každičkého z vás zde osobně přítomného. Každý večer, než jdete spát, se posaďte na své posteli a jen tři nebo pět minut se modlete a meditujte. Také prosím zpívejte nebo recitujte novou Bhulite Diyona. Tady je její překlad:

Můj Pane Absolutní Nejvyšší,
nedovol mi zapomenout na Tvé Nohy.
Nedovol mi zapomenout na Tvé Oko.
Nedovol mi zapomenout na Tvé Poselství.
Nedovol mi zapomenout na Tvůj Sen.
V mém životě i v mé smrti,
ó Pane mého srdce,
přijmi mou zbožnou poklonu.
Můj Pane, nedovol mi na Tebe zapomenout.
Nedovol mi na Tebe zapomenout, nedovol.

Ti, kteří se naučili tuto píseň, a ti, kteří jsou dobří zpěváci, mohou píseň zpívat, ostatní ji mohou jen recitovat.

Ještě jednou mám na každého z vás nanejvýš požehnaný požadavek. Prosím, meditujte každý den v šest hodin ráno deset minut. Jen si umyjte oči, tvář, nos a zvláště uši. Když meditujeme, v tu chvíli se v hlubinách našeho srdce aspirace ozývá kosmický zvuk, proto mohou mít naše pozemské uši z kosmického zvuku AUM, bezzvukého zvuku, prospěch.

Večer pak, ať už jdete spát o půl jedenácté, o půl dvanácté, nebo o půlnoci, posaďte se na své posteli a prosím nejméně tři minuty meditujte.

Mé drahé děti, mé sladké děti, to, co říkám, se týká také těch, kteří zde nejsou fyzicky přítomní. Tento rok buď budeme moci nabídnout Pánu Milovanému Nejvyššímu naše nejvyšší vítězství, jediný Cíl naší Věčnosti, nebo Mu nabídneme nejhorší možnou porážku. Pamatujte, je na vás, zda Mu nabídnete nejhorší možnou duchovní porážku, nebo své nanejvýš nádherné vítězství.

Prosím, zapamatujte si tuto báseň:

Nikdy nechci počítat
okamžiky aspirace svého srdce.
Chci jen znásobovat
hodiny zasvěcení svého života.6

Tento rok prosím znásobujte hodiny zasvěcení svého života. Buďte hodni svého vnitřního života, svého duchovního života. Moji drazí, záleží jen na vás. Každý okamžik berte vážně.

Když jsem přijel do Ameriky, když jsem přijel na Západ, Nejvyšší ve mně očekával, že k projevení Jeho Vítězství všude možně budu mít nejvýše vybrané nástroje. Nikdy, nikdy, nikdy vás nedokážu přimět k tomu, abyste cítili mou jednotu s vaším srdcem, mou jednotu s vaším životem. Ale jestli se vy sami odvážíte cítit mou jednotu se svým srdcem a životem, pak budete určitě cítit, že vaše vítězství je mým vítězstvím a vaše porážka je mou porážkou, protože jsem s vámi sjednocen, neoddělitelně a navždy. Protože jsem každého z vás přijal, je vaše porážka mou porážkou a vaše vítězství mým vítězstvím.

Máte zlatou příležitost být průkopníky této božské vize, kterou ztělesňuji, božské vize, kterou jsem vás pověřil, abyste rozšířili po celém světě. Mám nesmírné, nesmírné štěstí, že mám pro svůj nejvyšší záměr vaše duše — tak krásné, tak milující, tak sebedávající. Není jediné duše, která by nebyla bezesně stoprocentně pro mě. Všechny vaše duše, ve shodě se svým individuálním vývojem, jsou zde na zemi, jen aby milovaly Nejvyššího ve mně, jen aby sloužily Nejvyššímu ve mně, jen aby naplnily Nejvyššího ve mně. Pokud se dokážete ponořit hluboko dovnitř a dokážete letmým pohledem aspoň na krátký okamžik spatřit svou duši, uvidíte neoddělitelné spojení a jednotu, kterou si se mnou vaše duše vytvořila, aby projevila Světlo, Mír a Božskost našeho Pána Milovaného Nejvyššího. Chci, aby se toto Světlo, Mír a Božskost projevilo ve vašich životech a jejich prostřednictvím.

Žádám vás, žádám vás, žádám vás, abyste nezklamali sebe sama, abyste nezklamali svou duši. Učiňte ze mě nejšťastnějšího člověka na zemi i v Nebi tím, že mě potěšíte a naplníte zde na zemi, protože já jsem vaším vlastním nejvyšším. Vaším naprostým nejvyšším je váš Mistr, Sri Chinmoy. Máte-li víru ve mě, máte víru ve svou duši. Máte-li víru ve svou duši, máte víru ve mě. Jsme neoddělitelní.

Svámí Vivékánanda přednesl v roce 1895 v Parku tisíce ostrovů Inspired Talks (Inspirované promluvy). Západ možná nepřijal nebo nemohl přijmout jeho světlo, ale vím, že milióny a milióny Indů získaly z jeho Inspirovaných promluv bezmeznou inspiraci, bezmezné povzbuzení a bezmezné nadšení. Během let jsem také měl mnoho, mnoho, mnoho inspirovaných přednášek. Vím, že tyto přednášky nesmírně pomohly vašemu vnitřnímu životu aspirace a vašemu vnějšímu životu zasvěcení. Ještě jednou vám teď říkám, prosím považujte život aspirace a život zasvěcení jako nanejvýš důležité. Žádám vás, abyste více zasvětili svůj život. Pokud to dokážete, dávejte přednášky, tady, tam, kdekoliv. Dělejte kurzy a všemi možnými způsoby inspirujte lidi. Pracujte společně, pracujte společně.

Stalo se, že jedna velká indická postava byla žákem duchovního Mistra nejvyššího řádu. Jednou, v době, kdy tento žák trpěl nejhoršími možnými útoky pochybností — pochybami o svém Mistrovi, pochybami o sobě samém a pochybami o duchovním životě, požádal jej nějaký hledající, aby mu vyprávěl o svém Mistrovi. Mluvil tak oduševněle, tak mocně, a tak hluboce, že během hovoru vystoupily do popředí jeho vlastní slzy vděčnosti.

Tento žák potom Mistrovi napsal: „Tolik jsem o tobě pochyboval, Mistře. Pochyboval jsem o svém duchovním životě. Pochyboval jsem o celém světě. Ještě před několika hodinami neměla má existence cenu, všechno bylo negativní. Ale tím, že jsem o tobě mluvil, Mistře, jsem všechno přeměnil na pozitivní a učinil jsem sám sebe šťastným. Jak je to možné? Jistě jsem tím nejneupřímnějším člověkem na zemi. Jsem pokrytec!“

Mistr odpověděl: „Mé dítě, jsem na tebe velmi pyšný! Když jsi o mně mluvil, tvá duše měla příležitost vystoupit do popředí a v srdci toho upřímného aspiranta projevit tvou vlastní Božskost a tvé vlastní světlo. Když za tebou přijdou všechny ty negativní síly a ty se cítíš odsouzen ke zklamání, nemysli si, že jsi pokrytec, že podvádíš sám sebe a upřímné hledající, když v tu chvíli vysoce mluvíš o svém Mistrovi, o duchovním životě, o své cestě — nikoliv! Během nejtemnější hodiny tvé mysli nebo nejtemnější hodiny tvého života, dostala duše na základě neoddělitelné jednoty s Nejvyšším a tvým Mistrem příležitost přemluvit mysl, která byla buď na vyprahlé poušti, nebo v hustém lese. Tvá duše dokázala uchopit tělo, vitálno a mysl a přenést je do zahrady tvého vlastního srdce, aby viděly, jak jsi krásný a jak voníš.“

Toto je můj výklad. Mistr nepoužil přesně tato slova, ale vím, co tím ve skutečnosti myslel. Všechno to říkám proto, že vidím, jak jste občas smutní a v depresi. Možná máte různé druhy vitálních a mentálních problémů. Zlatým způsobem, jak překonat tyto problémy, je mluvit s lidmi o duchovním životě. Když cítíte, že vaše vědomí upadlo, zpívejte mé duchovní písně nebo si povídejte s přáteli o duchovním životě.

Tak jako dnešní píseň Bhulite Diyona vám všechny mé oduševnělé písně musí pomoci. Chcete-li, aby vystoupilo do popředí vaše vlastní světlo, zazpívejte si několik písní nebo poslouchejte záznam mého hlasu. Můj hlas má velmi zvláštní spojení s vaší duší a srdcem. Nezáleží na tom, jestli zpívám dobře nebo ne, můj zpívající hlas má velmi, velmi, velmi zvláštní spojení s vaší duší, s Božskostí uvnitř vás. Prosím, poslouchejte můj hlas nebo mou flétnu nebo nějaký jiný nástroj, který se vám líbí.

Toto je univerzální Hra Boha. Když hrajeme hru, kdo chce prohrát? Uděláme to nejlepší, abychom vyhráli. Kdo je v tomto případě naším nepřítelem? Jsou to nebožské, neosvícené, ničivé síly, které se nás snaží zastrašit a zničit. Říkáme jim nepřátelské síly. Na druhou stranu uchovává Nejvyšší v každé lidské bytosti řvoucího lva. Musíme toho řvoucího lva v nás vyvést na povrch a řvát a řvát, abychom projevili božské světlo, které již máme. Čím více dokážeme sloužit lidstvu, i kdyby to byla jen trocha světla nabídnutá jednotlivci, tím více je Nejvyšší povinen nám požehnat svým hojným Světlem. A když nabídneme své hojné světlo ostatním, pak nám bude moci dát nekonečné Světlo.

Ve své zahradě srdce jsem vás zaměstnal svou bezmeznou láskou, bezmeznou náklonností a bezmeznou laskavostí. Jste mí pomocníci a já chci, aby každý z vás svou aspirací a zasvěcením přinesl ještě pár rostlin. Snažte se udělat naši zahradu srdce co nejrozlehlejší, co nejkrásnější a co nejvoňavější. Mé děti, vy máte tuto schopnost a jste touto schopností. Chci, aby každičký z vás nabídl našemu Pánu Milovanému Nejvyššímu nejvyšší úspěch, nejvyšší slávu a nejvyšší vítězství.

Nevadí mi, když na mě nejste pyšní, ale se vší upřímností vám chci říci, jak pyšný jsem já na vaše duše, protože ony ví, kdo jsem, a ví, co znamenám. Život duší a dech duší je v každém okamžiku pro mě, pro mě, pro mě. Váš vnější život možná není pro mě. Možná je pro vás samotné, pro jiné lidské bytosti, pro vaši kariéru nebo něco jiného. Ale vaše duše má dech, Dech Věčnosti. Dech vaší duše je pro mě, pro mě, pro mě, jen pro mě. Nedokážete si tak představit, jak vděčný jsem vašim duším, jak pyšný na ně jsem. Lásku, oddanost a odevzdanost, kterou ke mně vaše duše cítí, si vůbec nedokážete představit. Vaše duše ví, kdo jsem já a kdo jsou ony. Jsou mými nanejvýš vybranými nástroji. Ve vašich duších je dech mého života.

Žádám každičkého z vás, aby mi dal příležitost a aby mi dal slib, že mohu být každým okamžikem uvnitř dechu vašeho života. Já vás mám uvnitř svého srdce. Bohužel někteří z vás nemají ve svém srdci mě. Pokud mě budete vidět a cítit, mou živoucí přítomnost, uvnitř svého srdce, nebudete moci udělat jedinou špatnou, neradostnou nebo nepříjemnou věc. V okamžiku, kdy necítíte mou živoucí přítomnost nebo můj nektarový úsměv, v okamžiku, kdy mě nevidíte ve svém srdci, běda, běda, v tom okamžiku se stáváte obětí sebepochybností, nedostatku víry, pocitu marnosti a dalších nebožských sil.

Říkám vám, že uvnitř vás vidím živoucí Přítomnost Pána Milovaného Nejvyššího. V každém okamžiku Ho vidím a cítím uvnitř vás. Proto v každém okamžiku jednám s vlastním Guruem uvnitř vašeho srdce. Prosím, ciťte v sobě můj úsměv, slzy, vděčnost a mou hrdost na vás.

Kolik dobrých věcí jste za ta léta pro mě udělali! Nedokážu ani spočítat, kolik dobrých věcí jste pro mě udělali. Všechny vás žádám, abyste mysleli jen na to, kolik dobrých věcí jste udělali vy pro mě, ne kolik jsem jich udělal já pro vás. Prosím vás všechny, abyste mysleli na to, kolik dobrých věcí jste pro mě udělali od té doby, co jste se připojili k cestě. Myslete na to, kolika způsoby jste mi udělali radost, kolika způsoby jste mě milovali, kolika způsoby jste mi sloužili a kolika způsoby jste mě za ta léta uspokojili. Budete na sebe velmi pyšní. Zkuste si vzpomenout, kolika zvláštními způsoby jste mi od prvního dne, kdy jste se připojili k cestě, nabídli svou lásku, oddanost a odevzdanost. Myslete na mou božskou jednotu s vaším srdcem, s vaším životem, s vaší duší. Jakékoliv zhoubné síly, které se teď staly nedílnou součástí vašeho života, musí poté zmizet, protože zlaté okamžiky jsou tím nejvoňavějším parfémem ve vašem i mém životě. Zapomeňte na to, kolik dobrých věcí jsem pro vás udělal. Jen vám říkám, abyste si pamatovali a spočítali, kolika způsoby jste mi za ty roky udělali radost. Všechny vaše božské kvality pak znovu vystoupí do popředí.

Ani na sekundu nemyslete na to, jestli jste mě navenek či uvnitř jakýmkoliv způsobem zklamali. Prosím vás, abyste se přiklonili na pozitivní stranu. Myslete na to, kolika sty a tisíci způsoby jste mi udělali radost svou láskou, oddaností a odevzdaností. Jen si vzpomeňte kde, kdy a jak. Ujišťuji vás, že budete zaplaveni svou vlastní Božskostí. Jste to vy, kdo dokáže, že jste zcela určitě mými nanejvýš vybranými nástroji. Neexistujete jen sami pro sebe, existujete pro celé Stvoření Pána Milovaného Nejvyššího. Bůh Stvořitel je uvnitř vás a chce, abyste Mu sloužili a uspokojili Boha Stvoření kolem vás.

Moji drazí, jsem inspirován a zůstanu inspirován. Doufám, že světlo inspirace, které jsem právě snesl z nejvyššího Nebe, abych vám jej nabídl, do vás vstoupilo a vy jste se od tohoto okamžiku stali naprosto jinými lidmi. Jsem prosebníkem o vaše usmívající se srdce vyzařující z vaší tváře a z vašich očí. Věčný prosebník ve mně chce, abyste byli šťastní, božsky šťastní, nanejvýš šťastní, aby štěstí zářilo na vaší tváři a z vašich očí. Z vašeho vnějšího života musí zářit do celého světa a osvěcovat jej.

Já vím, kým jsem. Bohužel, vás nedokážu přimět, abyste viděli a cítili, kým skutečně jste vy, kým jste pro mě, kým jste pro Nejvyššího. Ale pokud budeme spolupracovat, pak vás rozhodně budu moci přimět cítit, kým pro mě jste a kým jsem já pro vás. Navzájem se potřebujeme. Já potřebuji vás pro projevení Nejvyššího zde na zemi. Vy potřebujete mě pro nejvyšší realizaci. Já budu znám jako strom a vy budete známi jako květy a plody. Chci věnovat aspirujícímu lidstvu květy Nesmrtelnosti a plody Nesmrtelnosti. Zároveň jsem ptákem a vy křídly.

Cokoliv jsem řekl, došlo velmi, velmi daleko, protože to vstoupilo do Univerzálního Vědomí. Tato slova získávám z Transcendentálního Vědomí a nabízím je Univerzálnímu Vědomí. Vy jste nedílnou součástí Univerzálního Vědomí a zároveň jste mi velmi, nesmírně blízcí.

Nejdůležitější, co jsem vám řekl, je, abyste mysleli na to, kolik dobrých věcí jste pro mě udělali. Jen si vzpomeňte, kolika způsoby jste projevili lásku, oddanost a odevzdanost Nejvyššímu ve mně. Myslete na to, jakou radost jste mi za ta léta bez váhání, šťastně, radostně, ochotně a horlivě dělali. Budete na sebe velmi pyšní. Jen si snažte zapamatovat tyto zlaté okamžiky. Bude vám trvat několik měsíců je spočítat! Veškeré vaše splíny, zklamání, pocity neužitečnosti a další negativní vlastnosti zmizí. Všechny druhy duchovních horeček, které teď můžete mít a které vás činí nešťastnými a ochromují váš duchovní život, zmizí. Už nebudete setrvávat na suché, vyprahlé mentální poušti, kterou jdete, nebo v hustém lese, který jste si pro sebe vytvořili. Vrátíte se do zahrady svého vlastního srdce. Znovu budete moci běžet rychleji než nejrychleji.

A také se snažte cítit mou přítomnost. Chci, abyste v každém okamžiku cítili mou přítomnost uvnitř vašeho srdce způsobem, jakým já cítím vaši přítomnost uvnitř sebe, uvnitř svého srdce.

Roním slzy vděčnosti, když si vzpomenu, kolik dobrých věcí jste pro mě udělali. Plavu v moři slz vděčnosti. Kolika nespočetnými způsoby jste sloužili Nejvyššímu ve mně, milovali Nejvyššího ve mně a uspokojili Nejvyššího ve mně! To je vaše vlastnictví, vaše projevení Božskosti.


LEN 5. Sri Chinmoy přednesl tuto promluvu o novém roku 24. ledna 1994 poté, co se vrátil do New Yorku z každoročního vánočního výletu se svými žáky

I Am My Life’s God-Hunger-Heart, Part 2/, no. 16. New York: Agni Press, 1994