„Invocation“ je naším životním dechem7

Pokud mě považujete za svého Mistra, pokládejte prosím „Invocation“ za dech mého i svého života. „Invocation“ je živoucí Přítomnost našeho skutečného Gurua — našeho Milovaného Nejvyššího. Ráno začněte s „Invocation“. Než jdete do práce, než odejdete za svou prací, zazpívejte „Invocation“. Pokud nemůžete zpívat, prosím recitujte slova.

Když potom během dne zpíváte „Jiban debata“ a „Bhulite Diyona“, prosím zpívejte „Jiban debata“ jako první. Když zpíváte nebo recitujete písně, dejte do nich laskavě svou duši, srdce, mysl, vitálno a tělo.

Mezi „Invocation“ a dalšími písněmi, včetně „Jiban debata“ a „Bhulite Diyona“, existuje vzdálenost rovna milionům a miliardám mil. „Invocation“ není jen píseň, je nekonečně významnější a plodnější. Žádnou jinou mou píseň nemůžete porovnávat s „Invocation“. Každá myšlenka, každý řádek, každé slovo pochází z mého srdce aspirace a dechu realizace, proto nemůžeme „Invocation“ postavit na úroveň jakékoliv jiné mé písně. V mé aspiraci a realizaci zůstane nesmrtelná, po celou Věčnost.

Na druhou stranu jsem složil několik písní, nejméně padesát, které určitě zůstanou nesmrtelné. Mezi nimi budou „Jiban debata“ a „Bhulite Diyona“ považovány aspirujícím lidstvem za nejcennější duchovní klenoty. Stará „Bhulite Diyona“ je také velmi pěkná: „Můj pane, nedovol mi na Tebe zapomenout.“

Dobří zpěváci, tolik let, kolik jste na zemi, tolik písní byste měli každý den zazpívat, abyste potěšili svou duši. Nemusíte je všechny zazpívat najednou, ale tolik, kolik je vám let, tolik písní byste měli zazpívat. Dělal jsem mnoho věcí, dokonce i teď dělám potají mnoho věcí — nechci říkat, jaké věci to jsou — podle toho, kolik let jsem na zemi. Každý rok zvyšuji počet podle svého věku.

Co se týče zpívání, každý den po „Invocation“ zpívám deset nebo dvanáct písní včetně „Jiban debata“ a „Bhulite Diyona“, stejně jako písně o Matce Kálí a Pánu Krišnovi. Denně zpívám nejméně patnáct písní se syntezátorem. „Invocation“ zpívám předtím, než sejdu ze schodů dolů. Někdy jsou čtyři hodiny nebo půl páté ráno, když zpívám tyto písně. Ztiším zvuk svého syntezátoru, aby si sousedi nestěžovali. Zpívám tyto písně se vší upřímností — můžete to dělat také tak. To je váš životní dech, to je váš oltář.

Dobrým zpěvákům říkám: za každý rok své pozemské existence byste měli zazpívat píseň. Od Boha se vám již dostalo zvláštního Požehnání být dobrými zpěváky, proto byste měli zpívat. Nejméně pár set mých písní je pěkných! Z nich padesát nebo šedesát má opravdu nálepku nesmrtelnosti. Patří mezi ně „Jiban debata“ a „Bhulite Diyona“ a „Tomare rakhibo“. Jednoho dne mohu udělat seznam těchto písní podle svého vnímání, ne podle vašeho. Uvidíme, kolik jich dokážu vybrat, když budu velmi, velmi přísný.

Jsem velmi vděčný některým pěveckým skupinám, které se pohroužily hluboko do minulosti a našly písně, které už byly úplně zapomenuty. Jak to od vás je milé, když zpíváte tyto písně tak krásně, a tak oduševněle!

Jak oduševněle a pozorně včera chlapci zpívali písně o Sri Aurobindovi! Před mnoha lety jsem brzy ráno meditovával v pokoji Sri Aurobinda. Začalo to dvěma minutami, a ze dvou minut se staly dvěma hodiny. Když chlapci zpívali, vzal jsem své tělo, vitálno, mysl, srdce a duši do pokoje Sri Aurobinda. Vnitřně jsem seděl v jeho pokoji a meditoval jsem, zatímco jsem poslouchal své duchovní děti zpívat píseň, kterou jsem o Sri Aurobindovi složil. Jak oduševněle jste zpívali! Jsem váš nejhorší kritik, vždycky vám hubuji a spílám, když nezpíváte dobře. Ale když jste zpívali tentokrát, zcela jsem se ponořil do moře extáze. Byl jsem velmi pyšný na své děti a byl jsem tak hluboce dojat.

Když v této písni zpívám Juga Avatar, někdy v ní použiji slovo nami, někdy ho nepoužiji. Oba způsoby jsou správné. Občas si všimnete, že velmi posvátné a oduševnělé písně mají pár slov navíc, jsou v závorkách. Nejsou metricky špatně, jsou správně.

Drazí, vy jste průkopníky v učení se mých písní. Jste se mnou, ve mně a pro mě, když jsem v zemi žití. Máte nesmírné štěstí, že mě máte, a já mám nesmírné štěstí, že mám vás.


LEN 6. Sri Chinmoy přednesl tyto poznámky k „Invocation“ a dalším důležitým písním 19. dubna 1994, v P.S. 86 na Jamaice v Queensu