Pro tebe, mé dítě, není odpočinku!1

Ukončení díla Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace

Na tomto výletě jsme i navzdory mé fyzické nemoci a mnoha vnitřním a vnějším problémům dosáhli dvou významných věcí. Dokončili jsme Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace a dva miliony kreseb ptáčků. Z literárního a uměleckého úhlu pohledu bude tento výlet naším nanejvýš významným darem Absolutnímu Nejvyššímu. Dokončit Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace je v našem životě aspirace něčím, co je naprosto nejskvělejší a naprosto nejlepší.

Poem 27,000

Mých Dvacet sedm tisíc
rostlin aspirace,
můj Pán Milovaný Absolutní Nejvyšší
mi věnoval
květy Úsměvu Slunce
svého Srdce,
abych vám je předal.
Mých Dvacet sedm tisíc
rostlin aspirace,
vy jste daly lidstvu
bezesnou žízeň Boha
a
bezdechý hlad po Bohu.2

Absolutní Rozkaz mého Nejvyššího3

Dnes v brzkých ranních hodinách byla má duše v Transcendentálním Vědomí a mé srdce v Univerzálním Vědomí.

Můj Nejvyšší, můj Nejvyšší, můj Nejvyšší stál přede mnou a řekl mi: „Pro tebe není odpočinku, není odpočinku, není odpočinku, Mé dítě!“

Řekl jsem svému Nejvyššímu: „Co víc ode mě chceš, co víc?“

Řekl mi: „Sedmdesát sedm tisíc.“

Hned jsem Mu na to řekl: „Je to Tvé Přání, je to Tvůj Požadavek, je to Tvá Vůle nebo je to Tvůj absolutní Rozkaz?“

Řekl: „Je to Můj absolutní Rozkaz.“

Pak jsem Mu řekl: „Nemyslím si, že budu žít na zemi tak dlouho.“

Řekl mi: „Mé dítě, rozkazuji ti začít. Rozkazuji ti začít. Ty i já víme, jak dlouho ještě budeš na zemi, ale já chci, abys začal. To je Můj absolutní Rozkaz.“

„Můj Nejvyšší, Můj Nejvyšší, uposlechnu Tvého Rozkazu, uposlechnu.“

O Sedmdesáti sedmi tisících stromech služby

Můj problém je jen začít. Kolik nových žáků přijde na naši loď a kolik jich naši loď opustí do té doby, než skončím? Jen Nejvyšší ví, kolik jich přijde a kolik jich odejde a kolik jich odejde do Nebe. To ví jen Nejvyšší. Ale než dokončím Sedmdesát sedm tisíc, odejdu do Nebe já.


  1. LEN 9. Dne 23. ledna 1998 dokončil Sri Chinmoy v Cancúnu v Mexiku svou sérii básní Dvacet sedm tisíc rostlin aspirace. Hned následujícího rána obdržel od Nejvyššího vnitřní Rozkaz, aby zahájil nový riskantní podnik. Tentokrát měl napsat Sedmdesát sedm tisíc stromů služby. V této úvaze Sri Chinmoy popisuje zrození tohoto rozsáhlého eposu

  2. Twenty-Seven Thousand Aspiration-Plants, Part 270/, 27000. báseň. New York: Agni Press, 1998

  3. Seventy-Seven Thousand Service-Trees, Part 50/, following Preface. New York: Agni Press, 2009