Bůh horlivě a dychtivě čeká...

Bůh horlivě a dychtivě čeká,
až si Jej přivlastníš.

Co potřebuješ, je správný způsob,
a co budeš potřebovat,
je správný okamžik,
aby sis Jej přivlastnil za svého
zcela vlastního.