V nebi dostával jsem od Boha na požádání...

V nebi dostával jsem od Boha na požádání
Blaženost bez konce.

Na zemi dostávám od Boha na požádání
Soucit bez konce.