Můj sladký Pane, mám jen jedinou touhu...

Můj sladký Pane, mám jen jedinou touhu, jedinou modlitbu, jedinou aspiraci:

Prosím, ukaž mi jen jedinkrát
tvář nepodmíněného odevzdání na zemi.