Můj Pane, jaký je rozdíl...

„Můj Pane, jaký je rozdíl mezi lidskou láskou
a božskou láskou?“

„Mé dítě, rozdíl mezi lidskou láskou a božskou láskou je velmi prostý:

Lidská láska zoufale potřebuje.
Božská láska hojně sytí.“