Bůh dítěte...

Bůh dítěte
je jeho čistou představou.

Bůh dospívajícího
je jeho jistým výtvorem.

Bůh mladíka
je jeho ničivým zklamáním.

Bůh starce
je jeho umírající a plačící aspirací.