Prosím, pověz mi, můj skutečný Pane...

„Prosím, pověz mi, můj skutečný Pane,
jak mohu žít bez potíží
a bez potěšení.


„Můj synu, abys žil bez potíží,
co potřebuješ, je světlo tvé duše.
Abys žil bez potěšení,
co potřebuješ, je radost tvé duše.