Někdy dosáhnu toho, v co věřím...

„Někdy dosáhnu toho, v co věřím.
Někdy věřím tomu, čeho dosáhnu.
Dělám tu správnou věc, můj Pane?


„Můj synu, to správné pro tebe bude
dosáhnout jen toho, čeho chci Já, abys dosáhl,
a věřit jen tomu, v co chci Já, abys věřil.
Čeho chci, abys dosáhl,
je dokonalá dokonalost.
V co chci, abys věřil,
je nesmrtelnost tvé aspirace.