Můj Pane, co se stane, když aspirace zklame...

„Můj Pane, co se stane, když aspirace zklame?“
„Když aspirace zklame, zloba zavládne.
Buď si ale jist, tvá aspirace tě nikdy nezklame.
Co tě zklame, je tvé divoké pokušení.“