Můj Pane, jsi také tak zaneprázdněn...

„Můj Pane, jsi také tak zaneprázdněn jako já?“

„Ne, nejsem.
Ve skutečnosti nejsem nikdy zaneprázdněn.
Ty máš plné ruce práce s kopáním hrobů neplodné minulosti
a Já se jen dívám dovnitř, vzhůru a kupředu.

Dovnitř se dívám, abych spatřil Svou Tvář Aspirace.
Vzhůru se dívám, abych spatřil Svou Tvář Realizace.
Kupředu se dívám, abych spatřil Svou Tvář Manifestace.“