Můj sladký Pane, chybím Ti někdy...

„Můj sladký Pane, chybím Ti někdy?“

„Chybíš, chybíš Mi neustále, Mé dítě.“

„Chybím Ti?
Neuvěřitelné.
Chybím Ti neustále?
Nemožné.“

„Chybíš Mi, Mé dítě, když Mne nutíš cítit, že jsi o stopu pode Mnou.
Chybíš Mi neustále, když vejdu do srdce nevděčnosti Mého stvoření!“