Můj Pane, je něco sladšího než odpuštění...

„Můj Pane, je něco sladšího než odpuštění?“

„Ano, Mé dítě, vděčnost je mnohem sladší než odpuštění.“

„Můj Pane, je něco více naplňujícího než pocit jednoty?“

„Ano, Mé dítě, když cítíš, že ty jsi věčný milovník a Já jsem tvůj Věčně Milovaný, a když cítíš, že Já jsem věčný milovník a ty jsi Můj Věčný Milovaný, pocit jednoty je nadevše překonán a nesmrtelně naplněn.“