Můj Pane, zdá se mi...

„Můj Pane, zdá se mi, že jsem Tě konečně pochopil.“

„Mé dítě, zdá se Mi, že jsem tě konečně znovu nalezl, a tentokrát provždy.“