Můj Pane, dvakrát získávám radost...

„Můj Pane, dvakrát získávám radost.
Jednou, když Tě uvidím, a jednou, když na Tebe pomyslím.
Která z nich je důležitější?“

„Mé dítě, zapomněl jsi, že získáváš radost čtyřikrát.
Dvě z nich jsi zmínil, o druhých dvou ti nyní povím.
Když pro Mne pracuješ, a když cítíš, že jsi Můj.
Když Mne s oddaností vidíš jednou za den a získáš tak radost, za takovou radost ti dám sedmdesát ze sta.
Když na Mne neustále myslíš a získáš tak radost, za takovou radost ti dám osmdesát ze sta.
Když pro Mne dušeplně pracuješ a získáš tak radost, za takovou radost ti dám devadesát ze sta.
Ale získáš-li radost tím, že oddaně, neustále, dušeplně a nerozlučně cítíš, že jsi Můj a jenom Můj, dostáváš sto ze sta.
Nakonec ti chci říci, Mé dítě, co dostávám Já.
Dostávám sto a jedna ze sta, když vidím, že jsi skutečně porozuměl Mé vnitřní historii a Mé vyšší matematice.“